1. bookTom 15 (1992): Zeszyt 3 (November 1992)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Pattern-Arrangements of Tobacco Shreds in the Internal Structure of Cigarettes

Data publikacji: 06 Jan 2015
Tom & Zeszyt: Tom 15 (1992) - Zeszyt 3 (November 1992)
Zakres stron: 129 - 134
Otrzymano: 23 Jan 1992
Przyjęty: 24 Aug 1992
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo