1. bookTom 15 (1992): Zeszyt 2 (April 1992)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

The Measurement of Intrapuff Nicotine Yield

Data publikacji: 06 Jan 2015
Tom & Zeszyt: Tom 15 (1992) - Zeszyt 2 (April 1992)
Zakres stron: 75 - 86
Otrzymano: 14 Aug 1990
Przyjęty: 26 Sep 1991
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

1. Gordon, L. B., A. B. Norman, and J. H. Reynolds: Unpublished results.Search in Google Scholar

2. Ingebrethsen, B. J.: Evolution of the particle size distribution of mainstream smoke during a puff; Aerosol Sci. Technol. 5 (1986) 423-433.Search in Google Scholar

3. Ceschini, F., and A. Lafaye: Evolution of gas-vapour phase and the total particulate matter of cigarette smoke in a single puff; Beitr. Tabakforsch. 8 (1976) 378-381.Search in Google Scholar

4. Baker, R. R.: Temperature variation within a cigarette combustion coal during the smoking cycle; High Temperature Sci. 7 (1975) 236-247Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo