1. bookTom 14 (1989): Zeszyt 5 (October 1989)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

The Transfer of Tobacco Additives to Cigarette Smoke: Examination of the Possible Contribution of Pyrolysis Products to Mainstream Smoke Composition

Data publikacji: 06 Jan 2015
Tom & Zeszyt: Tom 14 (1989) - Zeszyt 5 (October 1989)
Zakres stron: 283 - 288
Otrzymano: 05 Oct 1987
Przyjęty: 09 Aug 1988
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

1. Jenkins, Robert W., Jr., R. H. Newman and M. K. Chavis: Cigarette smoke formation studies, II. Smoke distribution and mainstream pyrolytic composition of added 14C-menthol (U); Beitr. Ta-bakforsch. 5 (1970) 299-301.Search in Google Scholar

2. Green, Charles R., F. Best, C. Morrison and F. Conrad: Studies of the distribution of vanillin to mainstream and sidestream cigarette smokes; presented at the 38th Tobacco Chemists' Research Conference, Atlanta, Georgia, 1984.Search in Google Scholar

3. Neurath, G., and H. Ehmke: Apparatur zur Unter-suchung des Nebenstromrauches; Beitr. Tabak-forsch. 2 (1964) 117-121.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo