1. bookTom 13 (1985): Zeszyt 2 (December 1985)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Factors Effecting Discolouration and Carbonization of Unmanufactured Flue-cured Tobacco

Data publikacji: 06 Jan 2015
Tom & Zeszyt: Tom 13 (1985) - Zeszyt 2 (December 1985)
Zakres stron: 95 - 99
Otrzymano: 29 Mar 1985
Przyjęty: 08 Aug 1985
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

1. Fryd, C. F. M., and P. R. Kiff: The determination of moisture in tobacco; Analyst 76 (1951) 25-32.Search in Google Scholar

2. Dixon, L F.: Flue-cured tobacco - Natural aging of flue-cured cigarette tobaccos; Ind. Eng. Chem. 28 (1936) 180-189.Search in Google Scholar

3. Akehurst, B. C.: Tobacco, 2nd edition, Longman, London and New York, 1981.Search in Google Scholar

4. Samfield, M.: The storage and ageing of tobacco; Tob. Int. 176,21 (1974) 29-32.Search in Google Scholar

5. Samfield, M.: The moisture content of tobacco, Part I; To b. Int. 176,3 (1974) 21-23.Search in Google Scholar

6. Samfield, M.: The moisture content of tobacco, Part 11: The effect of moisture on the processing of tobacco for cigarette manufacturing; Tob. Int. 176, 5 (1974) 44-46.Search in Google Scholar

7. Samfield; M.: The moisture content of tobacco, Part Ill; Tob. Int. 176, 8 (1974) 22-24.Search in Google Scholar

8. American Plywood Association: Applications Summary, 1981, 13.Search in Google Scholar

9. Patelka, J.: Compressive strength theory; Repon to Union Camp Co., 1976.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo