1. bookTom 12 (1983): Zeszyt 2 (June 1983)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Determination of the Antioxidant Properties of Tobacco Smoke by Cytochrome C

Data publikacji: 14 Aug 2014
Tom & Zeszyt: Tom 12 (1983) - Zeszyt 2 (June 1983)
Zakres stron: 81 - 85
Otrzymano: 28 Oct 1981
Przyjęty: 23 Dec 1982
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

1. Bilimoria, M. H., and M. A. Nisbet: The differentiation of tobacco smoke condensates on the basis of reducing properties; Beitr. Tabakforsch. 6 (1971) 27-31.Search in Google Scholar

2. Bilimoria, M. H., and M. A. Nisbet: The reducing property of tobacco smoke, 1. Modified flue-cured tobacco and other smoking products; Beitr. Tabakforsch. 8 (1975) 186-192.Search in Google Scholar

3. Benedict, R. C., R. L. Stedman and R. L. James: Composition studies on tobacco, XLVI. Attempts to modify selected biochemical properties of cigarette smoke by the use of specially treated filters; Beitr. Tabakforsch. 6 (1972) 189-193.Search in Google Scholar

4. Lakritz, L., E. D. Strange, D. G. Bailey and R. L. Stedman: Composition studies on tobacco, XLV. Use of cigarette additives to alter the composition and reducing properties of cigarette smoke; Beitr. Tabakforsch. 6 (1972) 120-123.Search in Google Scholar

5. International Organization for Standardization (ISO): Tobacco and tobacco products - Atmospheres for conditioning and testing; International Standard No. 3402, 2nd edition, 1978.Search in Google Scholar

6. International Organization for Standardization (ISO): Tobacco and tobacco products - Routine analytical cigarette-smoking machine - Definitions, standard conditions and auxiliary equipment; International Standard No. 3308, 1st edition, 1977.Search in Google Scholar

7. Deutsches Institut fiir Nonnung (DIN): Maschinelles Abrauchen von Zigaretten und Bestimmung des Rauchkondensats; DIN 10240, April 1978.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo