1. bookTom 11 (1982): Zeszyt 3 (January 1982)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Simple Correlation and Multiple Regression among Leaf and Smoke Characteristics of Burley Tobaccos

Data publikacji: 14 Aug 2014
Tom & Zeszyt: Tom 11 (1982) - Zeszyt 3 (January 1982)
Zakres stron: 141 - 150
Otrzymano: 09 Apr 1981
Przyjęty: 10 Nov 1981
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

1. Baker, R. R.: Mechanisms of smoke formation and delivery; Recent Advan. Tobacco Sci. 6 (1980} 18-4-224.Search in Google Scholar

2. Brunnemann, K. D., and D. Hoffmann: Chemical studies on tobacco smoke, XXXIV. Gas chromatographic determination of ammonia in cigarette and cigar smoke; J. Chromatogr. Sci. 13 (1975) 159-163.Search in Google Scholar

3. Gori, G. B. (editor): Toward less hazardous cigarettes - The third set of experiinentai cigarettes; U. S. Dept. Health, Education and Welfare Pub!. No. (NIH) 77-1280, 1977, pp. 152.Search in Google Scholar

4. Gori, G. B. (editor):- Toward less hazardous cigarettes - The fourth set of experimental cigarettes; U.S. Dept. Health, Education and Welfare Pub!., March 1980, pp. 213.Search in Google Scholar

5. Hedu, S. S., S. Carmella and D. Hoffmann: Chemical studies on tobacco smoke, LXX QuantitativeSearch in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo