1. bookTom 10 (1980): Zeszyt 2 (July 1980)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Distillation Method for the Determination of Inorganic Bromide in Cured Tobacco

Data publikacji: 14 Aug 2014
Tom & Zeszyt: Tom 10 (1980) - Zeszyt 2 (July 1980)
Zakres stron: 139 - 143
Otrzymano: 01 Jun 1979
Przyjęty: 09 Apr 1980
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

1. Banks, H. J., J. M. Desmarchelier and J. A. Elek: Pesticide Science 7 (1976) 595-603.10.1002/ps.2780070611Search in Google Scholar

2. Bergstrom, C., and O. Bakker: Private communication (P.O. Box 426, Bedfordview 2008, Johannesburg, Republic of South Africa).Search in Google Scholar

3. Schelenz, B., and E. Fischer: Neutronenaktivierungsanalyse von Spurenelementen in Lebensmitteln; Berichte der Bundesforschungsanstalt fiir Ernahrung, Karlsruhe, BFE-Bericht 1976/4, 63.Search in Google Scholar

4. Turner, A.: J. Sci. Food Agr. 15 (1964) 265.10.1002/jsfa.2740150410Search in Google Scholar

5. Toet, M. J., and L. Toet: Beitr. Tabakforsc:h. 8 (1976) 334-338.Search in Google Scholar

6. Toet, L.: Unpublished results (Tobacco Research Board, halide methods).Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo