1. bookTom 10 (1980): Zeszyt 2 (July 1980)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Pesticide-treated vs. “Pesticide-free” Tobacco

Data publikacji: 14 Aug 2014
Tom & Zeszyt: Tom 10 (1980) - Zeszyt 2 (July 1980)
Zakres stron: 114 - 119
Otrzymano: 17 Apr 1978
Przyjęty: 23 Aug 1971
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

1. Tso, T. C.: Physiology and biochemistry of tobacco plants; Dowden, Hutchinson and Ross, Inc., Stroudsburg. Pa., 1972.Search in Google Scholar

2. National Cancer lnstitute Smoking and Health Program, Report No. 1, G. B. Gori, ed.; DHEW Pub. No. (NIH) 76-905, Bethesda, Md., 1976.Search in Google Scholar

3. Tso, T. C., and J. F. Chaplin: Simple correlation and multiple regression among leaf characteristics, smoke components, and biological responses of bright tobaccos; USDA Technical Bulletin 1551, Washington, D. C., 1977. Search in Google Scholar

4. Tso, T. C., and R. A. Andersen: Tobacco, in: Encyclopedia of Inc. Chem. Analysis; John Wiley and Sons, Inc., New York, 1974,Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo