1. bookTom 10 (1979): Zeszyt 1 (December 1979)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

A Unified Smoking-Automated Calorimetric System for the Analysis of the Gas Phase of Cigarette Smoke and its Application to the Determination of Hydrogen Sulfide

Data publikacji: 14 Aug 2014
Tom & Zeszyt: Tom 10 (1979) - Zeszyt 1 (December 1979)
Zakres stron: 24 - 30
Otrzymano: 13 Dec 1978
Przyjęty: 22 Jun 1979
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

1. Gustafsson, L.: Determination of ultra micro amounts of sulphate as methylene blue, I. The colour reaction; Talanta 4 (1960) 227-235.Search in Google Scholar

2. Horton, A. D., and M. R. Guerin: Quantitative determination of sulfur compounds in the gas phase of cigarette smoke; J. Chromatography 90 (1974) 63-70.Search in Google Scholar

3. Johnson, C. M., and H. Nishita: Microestimation of sulfur in plant materials, soils, and irrigation waters; Anal. Chem. 24 (1952) 736-742.Search in Google Scholar

4. Mattina, C. F., Jr.: A potentiometric method for the determination of hydrogen cyanide and hydrogen sulfide in cigarette smoke; Tobacco Sci. 16 (1972) 113-114.Search in Google Scholar

5. Morie, G. P.: Determination of hydrogen sulfide in cigarette smoke with a sulfide ion electrode; Tobacco Sci. 15 (1971) 107.Search in Google Scholar

6. Terrell, J. H., and I. Schmeltz: Alternation of cigarette smoke composition, I. Influence of certain additives; Tobacco Sci. 14 (1970) 78-81.Search in Google Scholar

7. Yunghans, R. S., and W.A. Munroe: Continuous monitoring of ambient atmospheres with the Technicon AutoAnalyzer, In: Technicon Symposia 1965: Automation in analytical chemistry (Proceedings); Mediad Inc., New York, 1966, 279-284.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo