1. bookTom 10 (1979): Zeszyt 1 (December 1979)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

The Use of Pressure Drop Measurements for Estimating Ventilation and Paper Porosity

Data publikacji: 14 Aug 2014
Tom & Zeszyt: Tom 10 (1979) - Zeszyt 1 (December 1979)
Zakres stron: 7 - 16
Otrzymano: 29 Sep 1978
Przyjęty: 06 Jul 1979
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

1. Norman, V.: Beitr. Tabakforsch. 7 (1974) 282-287.Search in Google Scholar

2. Reynolds, J. H., and J. P. Wheeler: Paper presented at 30th Tobacco Chemists' Research. Conference, Nashville, Tenn., Oct. 18-20,1976.Search in Google Scholar

3. Fordyce, W. B., J. W. Hughes and M. G. Ivinson: Tob. Sci. 5 (1961) 70-75.Search in Google Scholar

4. Keith, C. H., J.O. Dalton and M. L. Reynolds: Paper presented at 21st Tobacco Chemists' Research. Conference, Durham, N. C., Oct. 19-20, 1967.Search in Google Scholar

5. Reif, H.: Facblicbe Mitteilungen der Austria Tabakwerke No.16, 1975,318-320.Search in Google Scholar

6. Meyer-Abich, K.: Beitr. Tabakforscb. 3 (1966) 307-329.Search in Google Scholar

7. Baker, R. R.: Beitr. Tabakforsch. 8 (1975) 124-131.Search in Google Scholar

8. Parker, J. A., and R. T. Montgomery: Beitr. Tabakforsch. lnt.10 (1979) 1.Search in Google Scholar

9. Selke, W. A., and J. H. Mathews: Beitr. Tabakforsch. lnt. 9 (1978) 193-200.Search in Google Scholar

10. Overton, J. R.: Beitr. Tabakforsch.7 (1973) 117-120.Search in Google Scholar

11. Keith, C. H.: Recent Advances in Tobacco Science 4 (1978) 25-45.Search in Google Scholar

12. Keith, C. H., and D. G. Vickroy: Paper presented at 30th Tobacco Chemists' Research Conference, Nashville, Tenn., Oct. 18-20, 1976.Search in Google Scholar

13. Morie, G. P.: Tob. Sci. 20 (1976) 175-176.Search in Google Scholar

14. Baker, R. R., and R. A. Crellin: Beitr. Tabakforscb. 9 (1977) 131-140.Search in Google Scholar

15. Owen, W. C., and M. L. Reynolds: Tob. Sci. 11 (1967) 14-17.Search in Google Scholar

16. Muramatsu, M., T. Mikami, N. Naito and H. Tomita: Beitr. Tabakforsdt. 9 (1977) 141-152.Search in Google Scholar

17. Durocher, D. F., C. F. Mattina and W.A. Selke: Beitr. Tabakforsch. Int. 9 (1978) 201-207. Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo