1. bookTom 9 (1977): Zeszyt 3 (October 1977)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

A Method for the Determination of Organochlorine and Organophosphorus Pesticide Residues on Tobacco/Eine Methode zur Bestimmung der Rückstände von Organochlor- und Organophosphor-Pestiziden auf Tabak

Data publikacji: 14 Aug 2014
Tom & Zeszyt: Tom 9 (1977) - Zeszyt 3 (October 1977)
Zakres stron: 168 - 175
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo