1. bookTom 8 (1975): Zeszyt 3 (August 1975)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Selective Removal of Semivolatile Components of Cigarette Smoke by Various Filters

Data publikacji: 14 Aug 2014
Tom & Zeszyt: Tom 8 (1975) - Zeszyt 3 (August 1975)
Zakres stron: 150 - 152
Otrzymano: 04 Dec 1974
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

1. Williamson, J, T., J. F. Graham, and D. R. Allman: Beitr. Tabakforsch. 3 (1.965) 233· Search in Google Scholar

2. Graham, J, F.: Beitr. Tabakforsch. 5 (1969) 43· Search in Google Scholar

3. Graham, J. F.: Beitr. Tabakforsch. 5 (1970) zzo. Search in Google Scholar

4. Neurath, G., M. Diinger, and D. Kiistermann: Beitr. Tabakforsch. 6 (1.971.) 1.2. Search in Google Scholar

5. Grob, K., and J. A. VOllrnin: Beitr. Tabakforsch. 5 (1.969) 52- Search in Google Scholar

6. Baggett, M. 5., G. P. Morie, M. W. Simmons, and J. 5. Lewis: J, Chrom. 97 (1.975) 79· 10.1016/S0021-9673(01)97589-2 Search in Google Scholar

7. Elmenhorst, H.: Beitr. Tabakforsch. 3 (1965) 1.01. Search in Google Scholar

8. Davis, T. W., and W. T. George: Beitr. Tabakforsch. 3 (1965) 205. Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo