1. bookTom 8 (1975): Zeszyt 3 (August 1975)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Contributions to the Draw Resistance of a Burning Cigarette

Data publikacji: 14 Aug 2014
Tom & Zeszyt: Tom 8 (1975) - Zeszyt 3 (August 1975)
Zakres stron: 124 - 131
Otrzymano: 09 Apr 1975
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

1. Jarman, R. T.: Paper presented at the Fourteenth Tobacco Chemists' Research Conference, WinstonSalem, N. C., U.S.A., October 1960. Search in Google Scholar

2. Meyer-Abich, K. M.: Beitr. Tabakfqrsch. 3 (1966)307. Search in Google Scholar

3. Lorenz, H. W., and F. Seehofer: Beitr. Tabakforsdt. 6 (1971) 1. Search in Google Scholar

4. Lorenzen, H. C.: Paper presented at the Fourteenth Quester Tobacco Colloquium,. Amsterdam, June 1972- Search in Google Scholar

5. Fordyce, W. B., I. W. Hughes, and M. G. lvinson: Tobacco Sci. 5 (1961) 70. Search in Google Scholar

6. Somasundaran, P., and K. J. Mysels: Paper-presented- at the Corestai'Tobacco Chemists' Joint Conference, Willialnsburg_ V a., U.S.A., October 1.972. Search in Google Scholar

7. Slater, J. C.: Microwave transmission; McGrawHill, l.qndon and New York, 1.942, Chapter 1.. Search in Google Scholar

8. Grove, D. M.: Permeability and flow studies; Chapter 4 of: Porous carbon solids, edited by R. L.Bond, _Academic Press, London, 1.967. Search in Google Scholar

9. Baker, R. R., and K. D. Kilbum; Beitr. Tabakforsdt. 7 (1973) 79. Search in Google Scholar

10. Baker, R. R.: Nature 247 (1.974) 405. 10.1038/247405a0 Search in Google Scholar

11 Baker, R. R.: High Temperature Science, in press. Search in Google Scholar

12. Handbook of chemistry and physics; the Chemical Rubber Company, Cleveland, Ohio, 51 St edition, 1970--71- Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo