1. bookTom 7 (1974): Zeszyt 5 (September 1974)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Methods For The Quantitative Determination Of Biocides In Tobacco And Tobacco Products. Part V: A Method For Rapid Determination Of The Urea Herbicide Metobromuron/Methoden Zur Quantitativen Bestimmung Von Bioziden In Tabak Und Tabakerzeugnissen. V. Mitteilung: Eine Schnellmethode Zur Bestimmung Des Harnstoff-Herbizides Metobromuron (Patoran)

Data publikacji: 26 Jul 2014
Tom & Zeszyt: Tom 7 (1974) - Zeszyt 5 (September 1974)
Zakres stron: 245 - 250
Otrzymano: 13 Jun 1973
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

1. Onley, J. H., G. Yip: J. AOAC 52 (196g) 526-532.10.1093/jaoac/52.3.526Search in Google Scholar

2. Geissbühler, H., D. Gross: J. Chromatog. 27 (:1967) 296-299, 10.1016/S0021-9673(01)85874-XSearch in Google Scholar

3. Baunok, 1., H. Geissbühler: Bull. of Envirorun.Search in Google Scholar

Cantamination and Toxicology 3 (1.968) 7· Search in Google Scholar

4. Corbaz, R., A. Artho, P. Cesdtini, M. Häusermann und J, d. PlantefCve: Beitr. Tabakforsdt. 5 (1969) 8<>-9>. Search in Google Scholar

5. Drescher, W.: Private MittCilungen (BASF) vom 5· 3·Search in Google Scholar

1971.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD