1. bookTom 7 (1974): Zeszyt 4 (April 1974)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Quantitative Determination of Free and Protein-Bound Amino Acids of Tobacco

Data publikacji: 26 Jul 2014
Tom & Zeszyt: Tom 7 (1974) - Zeszyt 4 (April 1974)
Zakres stron: 222 - 227
Otrzymano: 09 Jul 1973
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

1. Weybrew, }. A., and D. F. Matzinger: Tobacco Science 1.3 (1.969) 71.--78.Search in Google Scholar

2. De Carlo, F., 0. Uguori: 11 Tabacco 1968, LXXII, n. 728-729, pp. 5-1.0. Search in Google Scholar

3. Hirs, C. H. W., S. Moore, and W. H. Stein: J. B. C. 1952, 1.95-66910.1016/S0021-9258(18)55776-8Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD