1. bookTom 7 (1974): Zeszyt 4 (April 1974)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

The Influence of the Tobacco Tax Increase of September 1st, 1972, in the Federal Republic of Germany on the Butt Lengths Left by Smokers/Die Auswirkung der Tabaksteuererhöhung vom 1. 9. 1972 auf die Länge der Cigarettenstummel in der Bundesrepublik Deutschland

Data publikacji: 26 Jul 2014
Tom & Zeszyt: Tom 7 (1974) - Zeszyt 4 (April 1974)
Zakres stron: 203 - 205
Otrzymano: 22 Nov 1973
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo