1. bookTom 5 (1970): Zeszyt 5 (November 1970)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

A New Time-Regulating Mechanism for a Pipe-Smoking Machine

Data publikacji: 12 Jul 2014
Tom & Zeszyt: Tom 5 (1970) - Zeszyt 5 (November 1970)
Zakres stron: 229 - 230
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

1. Elmenhorst, H., and Stadler, L.: Beitr. Tabakforsch. 4 (1.967) 21..Search in Google Scholar

2. Braun, C., Osch, E., and Schertz, L.: Beitr. Tabakforsch. 4 (1.967) 32. Search in Google Scholar

3. Miller, J. E.: Beitr. Tabakforsch. 1. (1.962) 299·Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD