1. bookTom 5 (1970): Zeszyt 5 (November 1970)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Mass Spectrometric and Gas Chromatographic Evidence for Some New Components in the Gas Phase of Tobacco Smoke

Data publikacji: 12 Jul 2014
Tom & Zeszyt: Tom 5 (1970) - Zeszyt 5 (November 1970)
Zakres stron: 215 - 219
Otrzymano: 11 May 1970
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

1. Grob, K.: J. Gas Chromatography 3 (:r.965) 52.Search in Google Scholar

2. Grob, K.: Beitr. Tabakforsch. 3 (:r.965) 243. Search in Google Scholar

3. Bartle, K. D., Bergstedt, L., Novotny, M., and Widmark, G.: J. Chromatog. 45 (:r.969) 256. 10.1016/S0021-9673(01)86208-7Search in Google Scholar

4. Novotny, M.: Chromatographia 2 (:r.969) 350. Search in Google Scholar

5. Bergstedt, L., and Widmark, G.: Chromatographia 2 (:1.969) 529 ..10.1007/BF02260095Search in Google Scholar

6. Cornu, A., and Massot, R.: "Compilation of mass spectral data", Heyden, London, :1.966. Search in Google Scholar

7. Newsome, J. R., Norman, V., and Keith, C. H.: Tob. Sci. 9 (1965) :r.o2.Search in Google Scholar

8. Caroff, J., Vernon, J., Badre, R., and Guillerm, R.: J. Gas Chromatography 3 (:1.965) :1.96. Search in Google Scholar

9. Norman, V., Newsome, J. R., and Keith, C. H.: Div. Agric. Food Chem. ACS, New York, :1.963; :r.7th . Tob. Chem. Res. Con£., Montreal, :1.963. Search in Google Scholar

10. Phillipe, R. J., Moore, H., Honeycutt, R. G., and Ruth, J. M.: Anal. Chem. 36 (:r.964) 859. :r.:r.. Spears, A. W., and Routh, W. E.: :r.8th Tob. Chem. Res. Con£., Raleigh, :1.964. Search in Google Scholar

12. Phillipe, R. J., Honeycutt, R. G., and Ruth, J, M.: J. Chromatog. 20 (:r.965) 250. 10.1016/S0021-9673(01)97407-2Search in Google Scholar

13. Grob, K.: Beitr. Tabakforsch. :r. (:1.962) 3:1.5. Search in Google Scholar

14. Grob, K.: 3rd Int. Sci. Tob. Congress, Salisbury, :1.963. Search in Google Scholar

15. Budziekiewicz, H., Djerassi, C., and Williams, D. H.: "Mass spectrometry of organic compounds", Holden- Day, San Francisco, :1.967, p. 6o.Search in Google Scholar

16. Beynon, J. H., Saunders, R. A., and Williams, A; E.: "The mass spectra of organic molecules", Elsevier, Amsterdam, :1.968, p. :r.o8. Search in Google Scholar

17. Grob, K.: Beitr. Tabakforsch. 3 (:r.966) 403.Search in Google Scholar

18. Johnstone, R. A. W., and Plimmer, J. R.: Chem. Rev. 59 (:1.959) 885. 10.1021/cr50029a004Search in Google Scholar

19. Elmenhorst, H., and Schultz, Ch.: Beitr. Tabakforsch. 4 (:1.968) 90 .Search in Google Scholar

20. Guthrie, F. E., and Bowery, T. G.: Residue Rev. :1.9 (:r.967) 3:1.. Search in Google Scholar

21. Stedman, R. L.: Chem. Rev. 68 (:1.968) :1.53·Search in Google Scholar

22. McLaffert)T, F. W.: Anal. Chem. 34 (:1.962) 2.Search in Google Scholar

23. Ref. :1.5, p. 434· .Search in Google Scholar

24. Vollmin, J, A., Omura, 1., Seibl, J., Grob, K., and Simon, W.: Helv. Chim. Acta 49 (:1.966) :1.768.Search in Google Scholar

25. "Faraday encyclopaedia of hydrocarbon compounds", Butterworths, London, 1.956.Search in Google Scholar

26. Harris, G.: "Dictionary of organic compounds", Eyre and Spottiswoode, London, 1.965.Search in Google Scholar

27. Howton, D. R.: J. Org. Chem .. :1.4 (:1.949) :r..Search in Google Scholar

28. Entwistle, I. D., and Johnstone, R. A. W.: Chem. Ind. 1.965, 269.Search in Google Scholar

29. Beynon, J. H.: "Mass spectrometry and its application to organic chemistry", Elsevier, Amsterdam, :1.960, p. 325.Search in Google Scholar

30. Field, F. H., and Franklin, J, L.: "Electron impact phenomena", Academic Press, New York, 1.957.Search in Google Scholar

31.. Avrahami, M., and Kebarle, P.: J. Phys. Chem. 67 (1.963) 354·10.1021/j100796a034Search in Google Scholar

32. Kebarle, P., and Avrahami, M.: J. Chem. Phys. 38 (1.963) 700. 10.1063/1.1733726Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo