1. bookTom 5 (1970): Zeszyt 5 (November 1970)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Gas Chromatographic Determination of Insecticide Residues in Dried and Fermented Tobacco Samples of Field Trials and Vegetation Studies/Gaschromatographische Bestimmung von Insektizid-Rückständen an getrockneten und fermentierten Tabakproben aus Feld- und Vegetationsversuchen

Data publikacji: 12 Jul 2014
Tom & Zeszyt: Tom 5 (1970) - Zeszyt 5 (November 1970)
Zakres stron: 201 - 206
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo