1. bookTom 5 (1970): Zeszyt 4 (August 1970)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Examination of the Cigarette Butt Length in 1968 in the Federal Republic of Germany - Über die Länge von Cigarettenstummeln in der Bundesrepublik Deutschland im Jahre 1968

Data publikacji: 12 Jul 2014
Tom & Zeszyt: Tom 5 (1970) - Zeszyt 4 (August 1970)
Zakres stron: 198 - 200
Otrzymano: 12 May 1970
Polecane artykuły z Trend MD