1. bookTom 5 (1969): Zeszyt 1 (June 1969)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

The Determination of the Temperature in the Interior of Vending Machines/Zur Temperaturbestimmung in Cigaretten-Verkaufsautomaten

Data publikacji: 12 Jul 2014
Tom & Zeszyt: Tom 5 (1969) - Zeszyt 1 (June 1969)
Zakres stron: 34 - 37
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo