1. bookTom 5 (1969): Zeszyt 1 (June 1969)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

The Influence of Burning Additives of the Cigarette Paper on the Smoke Yields of Cigarettes/Über den Einfluss der Glimmsalze des Cigarettenpapiers auf die Abrauchergebnisse von Cigaretten

Data publikacji: 12 Jul 2014
Tom & Zeszyt: Tom 5 (1969) - Zeszyt 1 (June 1969)
Zakres stron: 22 - 24
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

1. Schur, M. 0., und Rickards, J. C.: Tobacco Science 4, (1960) 69.Search in Google Scholar

2. Lipp, G., und van Nooy, H.: Beitr. Tabakforsch. 1, (1962) 369. Search in Google Scholar

3. Müller, K.~H : , Neurath, G., und Horstmann, H.: Beitr. Tabakforsch. 2, (1964) 271. Search in Google Scholar

4. Waltz P., und Häusermann, M.: Z. Präventivmed. 8, (1963) 73· 10.1007/BF02431788Search in Google Scholar

5. Beitr. Tabakforsch. 2, (1964) 157.Search in Google Scholar

6. Beitr. Tabakforsch. 1, (1962) 307. 7· Jodl, R.: Beitr. Tabakforsch. 2, (1964) 295.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo