1. bookTom 5 (1969): Zeszyt 1 (June 1969)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

The Quantitative Determination of Carbon Monoxide in Cigarette Smoke/Die quantitative Bestimmung von Kohlenmonoxid im Tabakrauch

Data publikacji: 12 Jul 2014
Tom & Zeszyt: Tom 5 (1969) - Zeszyt 1 (June 1969)
Zakres stron: 9 - 12
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

1. Report of the Surgeon General: Smoking and Health (1.964).Search in Google Scholar

2. Armstrong, H. E., and Evans, E. V.: Brit. med. J. 1. (1.922) 992. Search in Google Scholar

3. Bogen, E. J.: J. Amer. med. Ass. 93 (1.929) 1.1.1.0. Search in Google Scholar

4. Baumberger, I. P.: J. Pharmaeol. exp. Ther. 21. (1.923) 23.Search in Google Scholar

5. Philipe, R. J ., and Hobbs, M. E.: Anal. Chem. 28 (1.956) 2002.10.1021/ac60120a056Search in Google Scholar

6. Osborne, J. S., Adamek, S., and Hobbs, M. E.: Anal. Chem. 28 (1.956) 21.1.. Search in Google Scholar

7. Kyryaeos, G., and Board, C. E.: Anal. Chem. 29 (1.957) 787.Search in Google Scholar

8. Bokhoven, C., and Niessen, H. J.: Nature 4801. (1.961.) 458. Search in Google Scholar

9. Mumpower, R. C., Lewis, J. L., and Touey, G. P.: Tob. Sei. VI (1.962) 1.42.Search in Google Scholar

10. Newsome, J. R., and Keith, C. H.: Tob. Sei. IX (1.965) 65.Search in Google Scholar

11. Jarwell, J. E., and de la Burde, R.: Tob. Sei. IX (1.965) 5·Search in Google Scholar

12. Touey, G. P.: Anal. Chem. 27 (1.955) 1.788.Search in Google Scholar

13. Watanobe, M., and Kobashi, Y.: Sei. Papers eent. Res. Inst. Jap. 1.07 (1.965) 177; ref.: CORESTA Bulletin 1. (1.966) 27.Search in Google Scholar

14. Miller, J. E.: Beitr. Tabakforsch. 1. (1.962) 299.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo