1. bookTom 4 (1968): Zeszyt 6 (November 1968)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

The Determination of Hydroaromatic Compounds in Tobacco Smoke / Über das Vorkommen von Hydroaromaten im Tabakrauch

Data publikacji: 03 Jul 2014
Tom & Zeszyt: Tom 4 (1968) - Zeszyt 6 (November 1968)
Zakres stron: 250 - 252
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo