1. bookTom 3 (1965): Zeszyt 3 (August 1965)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Calculation of Retention Values and Selectivity Factors for Dual Filters

Data publikacji: 13 Jun 2014
Tom & Zeszyt: Tom 3 (1965) - Zeszyt 3 (August 1965)
Zakres stron: 225 - 232
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

1. Davis, H., and George, W.: Beiträge zur Tabakforschung 3 (1.965) 203.Search in Google Scholar

2. Dobrowsky, A.: Tobacco Science 4 (1.960) 1.26. Search in Google Scholar

3· Fordyce, W. B., Hughes, I. W., and lvinson, M. G.: Tobacco Science 5 (1.961.) 70. Search in Google Scholar

4. Waltz, P., and Häusermann, M.: Beiträge zur Tabakforschung 3 (1.965) 1.69. Search in Google Scholar

5. Williamson, J. T., Graham, J. F., and Allman, D. R.: Beiträge zur Tabakforschung 3 (1.965) 233.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo