1. bookTom 3 (1965): Zeszyt 3 (August 1965)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Selective Retention of some Smoke Condensate Components: Phenols, Polyphenols, Heterocyclic N-Compounds - Die selektive Retention bestimmter chemischer Bestandteile des Kondensates: Phenole, Polyphenole, heterocyclische Stickstoffverbindungen

Data publikacji: 13 Jun 2014
Tom & Zeszyt: Tom 3 (1965) - Zeszyt 3 (August 1965)
Zakres stron: 215 - 219
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo