1. bookTom 3 (1965): Zeszyt 2 (May 1965)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

The Application of a Cadmium Reducer and a Diazotisation Reaction for the Determination of Nitrate and Nitrite in Tobacco / Über die Anwendung des Cadmium-Reduktors und der Diazotierung zur Bestimmung von Nitrat und Nitrit im Tabak

Data publikacji: 13 Jun 2014
Tom & Zeszyt: Tom 3 (1965) - Zeszyt 2 (May 1965)
Zakres stron: 95 - 100
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

1. Lipp, G., und Dölberg, U.: Beitr. z. Tabakforschung 2. (1964) 345·10.2478/cttr-2013-0087Search in Google Scholar

2. Grau, R., und Mirna, A.: Z. analyt. Chem. 158 (1957) 182.. 10.1007/BF00448973Search in Google Scholar

3. Follett, M. J., und Ratcliff, P. W.: J. Sei. Food Agric. 14 (1963) 138. 10.1002/jsfa.2740140302Search in Google Scholar

4. Möhler, K.: ZLU 12.5 (1964) 337· Search in Google Scholar

5. Saltzman, B. E.: Anal. Chem. 2.6 (1954) 1949·Search in Google Scholar

6. Saltzman, B. E.: Anal. Chem. 32. (196o) 135. 10.1021/ac60157a044Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD