1. bookTom 2 (1963): Zeszyt 3 (October 1963)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Theory of Relative Smoke Yield / Zur Theorie der Rauchausbeute

Data publikacji: 28 May 2014
Tom & Zeszyt: Tom 2 (1963) - Zeszyt 3 (October 1963)
Zakres stron: 89 - 92
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo