1. bookTom 1 (1962): Zeszyt 9 (December 1962)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

An Automatic Ballance Developed by Mettler for Sorting and Classifying Cigarettes / Kontrollwägeautomat der Firma Mettler für die Klassierung und Selektion von Cigaretten

Data publikacji: 28 May 2014
Tom & Zeszyt: Tom 1 (1962) - Zeszyt 9 (December 1962)
Zakres stron: 358 - 366
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo