1. bookTom 1 (1962): Zeszyt 9 (December 1962)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Determination of the Tobacco Humidity: Comparison of the Azeotropic Benzene Distillation with Oven Drying / Zur Bestimmung der Feuchtigkeit im Tabak: Vergleich zwischen der Azeotropen Destillation mit Benzol und der Trocknung im Ofen

Data publikacji: 28 May 2014
Tom & Zeszyt: Tom 1 (1962) - Zeszyt 9 (December 1962)
Zakres stron: 342 - 345
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo