1. bookTom 1 (1962): Zeszyt 9 (December 1962)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

The Temperature of the Mainstream Smoke in the Cigarette Butt during Smoking / Temperaturverlauf des Hauptrauches im Cigarettenstummel während des Rauchens

Data publikacji: 28 May 2014
Tom & Zeszyt: Tom 1 (1962) - Zeszyt 9 (December 1962)
Zakres stron: 330 - 334
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo