1. bookTom 1 (1961): Zeszyt 4 (November 1961)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Status of the development of the cigarette conditioning chamber built by Schiltknecht, Zurich / Stand der Entwicklung des Cigaretten-Konditionierschranks der Firma Schiltknecht, Zürich

Data publikacji: 28 May 2014
Tom & Zeszyt: Tom 1 (1961) - Zeszyt 4 (November 1961)
Zakres stron: 144 - 144
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo