1. bookTom 1 (1961): Zeszyt 2 (May 1961)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

A Curing Chamber with Air Circulation / Klimakammer mit Luftumwälzung

Data publikacji: 28 May 2014
Tom & Zeszyt: Tom 1 (1961) - Zeszyt 2 (May 1961)
Zakres stron: 35 - 38
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo