1. bookTom 71 (2022): Zeszyt 3 (November 2022)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2336-3207
Pierwsze wydanie
14 Jul 2011
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Water beetles (Coleoptera: Haliplidae, Dytiscidae, Helophoridae, Hydrophilidae, Hydraenidae, Elmidae, Psephenidae, Scirtidae) of the Slavíč river basin, Czech Republic

Data publikacji: 01 Mar 2023
Tom & Zeszyt: Tom 71 (2022) - Zeszyt 3 (November 2022)
Zakres stron: 193 - 206
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2336-3207
Pierwsze wydanie
14 Jul 2011
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski

Benedikt S., Boukal M. & Straka M. (2011): Ochthebius melanescens – potvrzení výskytu v Čechách (Coleoptera: Hydraenidae) (Ochthebius melanescens - confirmation of its occurrence in Bohemia (Coleoptera: Hydraenidae)). – Západočeské entomologické listy 2: 41-43. (in Czech) Search in Google Scholar

Bojková J. & Kroča J. (2011): Historic and current distribution of an endangered stonefly Perla grandis (Plecoptera: Perlidae) in the Czech Republic. – Klapalekiana 47: 153-163. Search in Google Scholar

Boukal D.S., Boukal M., Fikáček M., Hájek J., Klečka J., Skalický S., Šťastný J. & Trávníček D. (2007): Katalog vodních brouků České republiky (Catalogue of water beetles of the Czech Republic) (Coleoptera: Sphaeriusidae, Gyrinidae, Haliplidae, Noteridae, Paelobiidae, Dytiscidae, Hydrochidae, Helophoridae, Spercheidae, Hydrophilidae, Georissidae, Hydraenidae, Scirtidae, Psephenidae, Elmidae, Dryopidae, Limnichidae, Heteroceridae). – Klapalekiana 43 (Supplementum): 1-289. (in Czech and English) Search in Google Scholar

Boukal D.S., Fikáček M., Hájek J., Konvička O., Křivan V., Sejkora R., Skalický S., Straka M., Sychra J. & Trávníček D. (2012): Nové a zajímavé nálezy vodních brouků z České republiky (New and interesting finds of water beetles from the Czech Republic) (Coleoptera: Sphaeriusidae, Dytiscidae, Helophoridae, Hydrophilidae, Georissidae, Hydraenidae, Scirtidae, Elmidae, Dryopidae, Limnichidae, Heteroceridae). – Klapalekiana 48: 1-21. (in Czech and English) Search in Google Scholar

Boukal D.S. & Straka M. (2017): Scirtidae (mokřadníkovití). In: Hejda R., Farkač, J. & Chobot K. [eds], Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí (Red List of threatened species of the Czech Republic - Invertebrates). – Příroda 36: 414-415 (in Czech and English). Search in Google Scholar

Demek J. & Mackovčín P. [eds] (2006): Hory a nížiny, zeměpisný lexikon ČR (Mountains and lowlands, geographical lexicon of the Czech Republic). Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Brno, 582 pp. (in Czech). Search in Google Scholar

Fery H. & Ribera I. (2018): Phylogeny and taxonomic revision of Deronectina Galewski, 1994 (Coleoptera: Dytiscidae: Hydroporinae: Hydroporini). – Zootaxa 4474(1): 1-104. Search in Google Scholar

Fikáček M., Angus R.B., Gentili E., Jia F., Minoshima Y.N., Prokin A., Przewoźny M. & Ryndevich S.K. (2015): Family Helophoridae, Hydrochidae, Hydrophilidae. Pp. 25-76. In: Löbl I. & Löbl D. [eds]: Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Volume 2/1: Hydrophiloidea - Staphylinoidea. Revised and Updated Edition. Brill, Leiden, xxvi + 900 pp. Search in Google Scholar

Hájek J. & Šťastný J. (2017): Dytiscidae (potápníkovití). In: Hejda R., Farkač, J. & Chobot K. [eds], Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí (Red List of threatened species of the Czech Republic - Invertebrates). – Příroda 36: 339-342 (in Czech and English). Search in Google Scholar

Hejda R., Farkač J. & Chobot K. (2017): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí (Red List of threatened species of the Czech Republic – Invertebrates). – Příroda 36: 1-612 (in Czech). Search in Google Scholar

Chvojka P., Komzák P. & Špaček J. (2009): New faunistic records of Trichoptera (Insecta) from the Czech Republic, III. – Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae, 94: 81-85. Search in Google Scholar

Jäch M.A. & Skale A. (2015): Family Hydraenidae Mulsant, 1844. Pp. 130-162. In: Löbl I. & Löbl D. [eds]: Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Volume 2/1: Hydrophiloidea - Staphylinoidea. Revised and Updated Edition. Brill, Leiden, xxvi + 900 pp. Search in Google Scholar

Jäch M.A., Kodada J., Brojer M., Shepard W.D. & Čiampor F. (2016): World Catalogue of Insects. Vol. 14. Coleoptera: Elmidae, Protelmidae. Koninklijke Brill NV, Leiden, 318 pp.10.1163/9789004291775 Search in Google Scholar

Jäch M.A., Dietrich F. & Raunig B. (2005): Rote Liste der Zwergwasserkäfer (Hydraenidae) und Krallenkäfer (Elmidae) Österreichs (Insecta: Coleoptera). Pp. 211-284. In: Zulka K.P. [ed.]: Rote Listen gefährdeter Tiere Österreichs. Checklisten, Gefährdungsanalyse, Handlungsbedarf. Part 1: Säugetiere, Vögel, Heuschrecken, Wasserkäfer, Netzflügler, Schnabelfliegen, Tagfalter (Grüne Reihe des Lebensministeriums, Volume 14/1). Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wirtschaft, Wien, 407 pp. Search in Google Scholar

Klausnitzer B. (2009): Insecta: Coleoptera: Scirtidae. Süsswasserfauna von Mitteleuropa, Band 20/17, Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg, 326 pp.10.1007/978-3-8274-2187-6 Search in Google Scholar

Klausnitzer B. (2016): Family Scirtidae Fleming, 1821. Pp. 421-425. In: Löbl I. & Löbl D. [eds]: Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Volume 3: Scarabaeoidea, Scirtoidea, Dascilloidea, Buprestoidea, Byrrhoidea. Revised and Updated Edition. Brill, Leiden, xxviii + 983 pp. Search in Google Scholar

Komzák P., Kroča J. & Bojková J. (2006): Faunisticky zajímavé nálezy chrostíků (Insecta: Trichoptera) z Moravskoslezských Beskyd (Faunistically interesting finds of caddisflies (Insecta: Trichoptera) in the Moravian-Silesian Beskids). – Čas. Slez. Muz. Opava (A) 55: 73-76 (in Czech). Search in Google Scholar

Komzák P. & Kroča J. (2011): New faunistic records of Trichoptera (Insecta) from the Czech Republic, IV. – Acta Musei Moraviae, Scientiae Biologicae 96(1): 189-192. Search in Google Scholar

Komzák P. & Kroča J. (2018a): Current distribution of Beraeamyia hrabei Mayer, 1937 (Trichoptera: Beraeidae) in the Czech Republic. Acta Musei Silesiae, Sci. Natur. 67(2): 109-116.10.2478/cszma-2018-0009 Search in Google Scholar

Komzák P. & Kroča J. (2018b): New faunistic records of Hydroptilidae (Insecta, Trichoptera) from the Czech Republic. – Acta Musei Silesiae, Sci. Natur. 67(2): 165-173.10.2478/cszma-2018-0011 Search in Google Scholar

Konvička O. (2012): Water penny beetles (Coleoptera: Psephenidae) of the Bílé Karpaty Protected Landscape Area and Biosphere Reserve (Czech Republic). – Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae 96(2): 691-696. Search in Google Scholar

Konvička O. (2017): Psephenidae (vejčitcovití). In: Hejda R., Farkač, J. & Chobot K. [eds], Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí (Red List of threatened species of the Czech Republic - Invertebrates). – Příroda 36: 399 (in Czech and English). Search in Google Scholar

Kroča J. (2010a): Arcynopteryx compacta (Mac Lachlan, 1872) and Isogenus nubecula Newman, 1833 (Plecoptera, Perlodidae) in the Moravskoslezské Beskydy Mts (Czech Republic). – Čas. Slez. Muz. Opava (A) 59: 159-164. Search in Google Scholar

Kroča J. (2010b): The first record of Leuctra bronislawi (Plecoptera, Leuctridae) in the Czech Republic. – Čas. Slez. Muz. Opava (A) 59: 198-202. Search in Google Scholar

Kroča J. (2010c): Leuctra digitata Kempny, 1899 (Plecoptera: Leuctridae) in the Moravskoslezské Beskydy Mts. and Podbeskydská pahorkatina Upland region of the Czech Republic. – Čas. Slez. Muz. Opava (A) 59: 71-75. Search in Google Scholar

Kroča J. (2011): Leuctra quadrimaculata Kis, 1963 (Plecoptera; Leuctridae) in the Moravskoslezské Beskydy Mts. and Javorníky Mts. (Czech Republic). – Čas. Slez. Muz. Opava (A) 60: 57-62. Search in Google Scholar

Kroča J. (2022): Stoneflies (Plecoptera) of the Moravskoslezské Beskydy Mts. and the Podbeskydská pahorkatina Upland, Czech Republic I. Systellognatha. – Acta Musei Silesiae, Sci. Natur. 71: 31-79. Search in Google Scholar

Kroča J. & Ježek J. (2015): Moth flies (Diptera: Psychodidae) of the Moravskoslezské Beskydy Mts and the Podbeskydská pahorkatina Upland, Czech Republic. – Acta Musei Silesiae, Sci. Natur. 64: 27-50. Search in Google Scholar

Kroča J. & Ježek J. (2019): Moth Flies (Diptera: Psychodidae) of the Moravskoslezské Beskydy Mts and Podbeskydská pahorkatina Upland, Czech Republic, II. – Acta Musei Silesiae, Sci. Natur. 68(3): 201-232.10.2478/cszma-2019-0021 Search in Google Scholar

Kroča J. & Ježek J. (2022): Moth flies (Psychodidae: Diptera) of the Moravskoslezské Beskydy Mts and Podbeskydská pahorkatina Upland, Czech Republic, III. – Acta Musei Silesiae, Sci. Natur. 71: 1-29. Search in Google Scholar

Máca J. (2008): Zajímavé nálezy brouků (Coleoptera) a dvoukřídlích (Diptera) v jihovýchodní části Šumavy a Pošumaví (Interesting finds of beetles (Coleoptera) and diptera (Diptera) in the southeastern part of Šumava and Pošumaví). – Silva Gabreta 14(3): 179-186. (in Czech) Search in Google Scholar

Nilsson A.N. & Hájek J. (2019): Catalogue of Palearctic Dytiscidae (Coleoptera). Internet version 2019-01-01 Search in Google Scholar

Pruner L. & Míka P. (1996): Seznam obcí a jejich částí v České republice s čísly mapových polí pro síťové mapování fauny. [List of settlements in the Czech Republic with associated map field codes for the faunistic grid mapping systém]. – Klapalekiana 32 (Suppl.): 1-175. Search in Google Scholar

Quitt E. (1971): Klimatické oblasti ČSR. Mapa 1:500 000. (Climatic Regions of the Czechslovak Socialist Republic. Map 1:500 000.) Geografický ústav ČSAV, Brno (in Czech). Search in Google Scholar

Stanovský J. (2005): Kvýskytu Eubria palustris Germar, 1818 (Coleoptera: Psephenidae) na severovýchodní Moravě. (The occurrence of Eubria palustris Germar, 1818 (Coleoptera: Psephenidae) in the northeastern Moravia.) – Práce a Studie Muzea Beskyd, Přírodní Vědy 15: 227 (in Czech, English title). Search in Google Scholar

Straka M. & Boukal D.S. (2017): Elmidae (vodnářovití). In: Hejda R., Farkač, J. & Chobot K. [eds], Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí (Red List of threatened species of the Czech Republic - Invertebrates). – Příroda 36: 414-415 (in Czech and English). Search in Google Scholar

Straka M., Boukal D.S. & Trávníček D. (2017): Hydraenidae (vodanovití). In: Hejda R., Farkač, J. & Chobot K. [eds], Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí (Red List of threatened species of the Czech Republic - Invertebrates). – Příroda 36: 363-366 (in Czech and English). Search in Google Scholar

Trávníček D. (2017): Haliplidae (plavčíkovití). In: Hejda R., Farkač, J. & Chobot K. [eds], Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí (Red List of threatened species of the Czech Republic. Invertebrates). – Příroda 36: 357-358 (in Czech and English). Search in Google Scholar

Trávníček D., Straka M. & Sychra J. (2017): Hydrophiloidea (vodomilové). In: Hejda R., Farkač, J. & Chobot K. [eds], Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí (Red List of threatened species of the Czech Republic. Invertebrates). – Příroda 36: 367-370 (in Czech and English). Search in Google Scholar

Vlček V. (1984): Zeměpisný lexikon ČSR–Vodní toky a nádrže. (Geographical lexicon of Czechoslovakia - watercourses and reservoirs). Academia, Prague (in Czech). Search in Google Scholar

Vondel B.J. van (2005): Family Haliplidae (Coleoptera, Adephaga), pp. 20-86. In: Nilsson A.N. & Vondel B.J. van: Amphizoidae, Aspidytidae, Haliplidae, Noteridae and Paelobiidae (Coleoptera, Adephaga). World catalogue of insects 7, 171 pp.10.1163/9789004473393_005 Search in Google Scholar

Zelený J. (1972): Entwurf einer Gliederung der Tschechoslowakei für Zwecke der faunistischen Forschung (mit 5 Abb.). – Zpr. Českoslov. Spol. Ent. při ČSAV 8: 3-16. Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD