1. bookTom 70 (2021): Zeszyt 1 (June 2021)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2336-3207
Pierwsze wydanie
14 Jul 2011
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski
access type Otwarty dostęp

The Lapland Longspur (Calcarius lapponicus): some field observations in the Czechia

Data publikacji: 30 Jun 2021
Tom & Zeszyt: Tom 70 (2021) - Zeszyt 1 (June 2021)
Zakres stron: 83 - 85
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2336-3207
Pierwsze wydanie
14 Jul 2011
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski
Abstract

Historical data on birds are a cultural and scientific legacy of past generations of dedicated observers. This data cannot be deleted without obvious rebuttable evidence. An example of the Lapland Longspur (Calcarius lapponicus) is described.

Keywords

Beneš B. (1974a): Bemerkungen zum Vorkommen der Vögel in Schlesien. – Čas. Slez. Muz. Opava (A) 23(1): 37-47. Search in Google Scholar

Beneš B. (1974b): Zum Vorkommen des Spornammers Calcarius lapponicus (L.) in der Tschechoslowakei. – Čas. Slez. Muz. Opava (A) 23(2): 113-114. Search in Google Scholar

Beneš B. (1988): Beitrag zur Verbreitung der Birkenmaus (Sicista betulina) in der Tschechoslowakei. – Čas. Slez. Muz. Opava (A) 37(1): 45-50. Search in Google Scholar

Beneš B., Hanák F. & Hudeček J.J. (2005): Birds of Czech and Slovak Republics in Silesian museum Opava. – Zprávy MOS 63: 143-206. Search in Google Scholar

Beneš B. & Stolarczyk J. (1989): Lapland Bunting (Calcarius lapponicus) in Silesia. – Čas. Slez. Muz. Opava (A) 38(1): 79-81. Search in Google Scholar

Callaghan D. & Mitchell D. (2014): A History of Birdwatching in 100 objects. Hardcover-September 2, 2014. Downloaded from: www.themabirding.com/2013/06/the-history-of-bird-watching/ Search in Google Scholar

Foral M., Hanák F. & Hudeček J.J. (2006): Birds in collection of Ostrava Museum. – Zprávy MOS 64: 110-126. Search in Google Scholar

Frank M. (2007): Vilém Borůvka - muzejník, preparátor a cestovatel. – Čas. Slez. Muz. Opava (A) 56(2): 189-190. Search in Google Scholar

Frišhans J., Kočí T. & Višňák P. (2018): Zoologické preparáty pro výuku přírodovědy, přírodopisu a biologie II. Dermoplastické preparáty a jiné. – Živa 66(4): cxii-cxv Search in Google Scholar

Hanák F. & Beneš B. (2000): Catalogue of exotic birds of Slezské zemské museum (Silesian museum) in Opava - III. – Čas. Slez. Muz. Opava (A) 49(1): 59-89. Search in Google Scholar

Heinzel H., Fitter R. & Parslow J. (1995): Birds of Britain & Europe with North Africa & the middle East. Harper Collins Publishers, London, New York, Glasgow, Sydney, Auckland, Toronto, Delhi. Search in Google Scholar

Hudec K. (1977): Výzkumy výskytu ptáků v ČSSR a problémy faunistické práce. – Zprávy Čs. Společ. Zool. 10-12: 30-31. Search in Google Scholar

Hudec K. (1988): Zřízení faunistické komise pro ornitologii v ČSSR. – Haja 3-4: 136-137. Search in Google Scholar

Hudec K. (2008): Husté pletivo vzájemných vztahů, věcí a událostí. – Vesmír 87(2): 130. Search in Google Scholar

Hudeček J.J. (1992): Vilém Borůvka zum sechsigjährigen Geburtstag. – Der Präparator 38(4): 182. Search in Google Scholar

Hudeček J.J. & Hanák F. (2002): Faunistická komise i pro historii ornitologie? – Ptáci kolem nás (2): 7-9. Search in Google Scholar

Hudeček J.J. & Stolarczyk J. (1992): Preparátor Vilém Borůvka šedesátiletý. – Acrocephalus, Ostrava 14: 93. Search in Google Scholar

Matoušek B. (2003): Významné životné jubileum Viléma Borůvku. – Čas. Slez. Muz. Opava (A) 52(3): 283-285. Search in Google Scholar

Peterson R., Mountfort G. & Hollom P.A.D. (1974): Die Vögel Europas. Verlag Paul Parey, Hamburg und Berlin. Petr P. (2013): Preparátor. Putování světadíly s Vilémem Borůvkou. Slez. Zem. Muzeum, Opava. Search in Google Scholar

Peterson R., Mountfort G. & Hollom P.A.D. (2015): Vzpomínka na Viléma Borůvku, nestora muzejní preparace. – Vlastivědné Listy 41(1): 43. Search in Google Scholar

Šťastný K. & Hudec K. [eds] (2011): Fauna ČR, sv. 30/2. Ptáci-Aves. Díl III. (2., přeprac. a doplněné vydání). Academia, Praha. Search in Google Scholar

Štusák J.M. (1963): Occurrence of the Lapland Bunting, Calcarius lapponicus (L.) in west Bohemia. – Zool. Listy 12(1): 87-89. Search in Google Scholar

Štusák J.M. (1972): Über ein Brutvorkommen des Bienenfressers (Merops apiaster) in Mittelböhmen. - Sylvia, 18: 224-225. Search in Google Scholar

Štusák J.M. (1977): New records on distribution, synonyms and new from Berytidae (Heteroptera). - Acta Entomol. Mus. Nat. Prague, 39: 337-344. Search in Google Scholar

Štusák J.M. (1986): The Birds of the Hanoi Area. VN MON, Prague, edition 1. Search in Google Scholar

Vavřík M. & Hudeček J.J. (2003): Historical literature and evidence material to it resouce of knowledge as well as mistakes in ornithology. – Zprávy MOS 61: 73-74. Search in Google Scholar

Vavřík M., Šírek J., Šindel M., Mlíkovský J., Horáček J., Heyrovský D. & Šimek J. (2019): Revision of records of rare birds species in the Czech Republic. – Sylvia 55: 2-74. Search in Google Scholar

Vermouzek Z. (2017): Pracovní skupiny ČSO. Faunistická komise. Downloaded from: oldcso.birdlife.cz/index. php?ID=970 Search in Google Scholar

Závěšický D. (2015): Vilém Borůvka - preparátor Slezského zemského muzea. Downloaded from: suchelazce.cz/clanky/vilem-boruvka Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo