1. bookTom 20 (2020): Zeszyt 5 (December 2020)
    Special issue on Innovations in Intelligent Systems and Applications
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1314-4081
Pierwsze wydanie
13 Mar 2012
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Preface

Data publikacji: 13 Sep 2020
Tom & Zeszyt: Tom 20 (2020) - Zeszyt 5 (December 2020) - Special issue on Innovations in Intelligent Systems and Applications
Zakres stron: 3 - 4
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo