Zacytuj

Shan-Shan Tu
School of Computer Science, Beijing University of Posts and Telecommunications, Beijing, 100876, China
Shao-Zhang Niu
School of Computer Science, Beijing University of Posts and Telecommunications, Beijing, 100876, China
Meng-Jiao Li
School of Computer Science, Beijing University of Posts and Telecommunications, Beijing, 100876, China
eISSN:
1314-4081
ISSN:
1311-9702
Język:
Angielski
Częstotliwość wydawania:
4 razy w roku
Dziedziny czasopisma:
Informatyka, Technologia informacyjna