1. bookTom 12 (2012): Zeszyt 4 (December 2012)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1314-4081
ISSN
1311-9702
Pierwsze wydanie
13 Mar 2012
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Preface

Data publikacji: 22 Mar 2013
Tom & Zeszyt: Tom 12 (2012) - Zeszyt 4 (December 2012)
Zakres stron: 3 - 3
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo