Otwarty dostęp

Prediction of e-Learning Efficiency by Neural Networks


Zacytuj

eISSN:
1314-4081
ISSN:
1311-9702
Język:
Angielski
Częstotliwość wydawania:
4 razy w roku
Dziedziny czasopisma:
Informatyka, Technologia informacyjna