1. bookTom 10 (2022): Zeszyt 1 (April 2022)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2346-5522
Pierwsze wydanie
15 Dec 2013
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski
access type Otwarty dostęp

Letter from Ukraine

Data publikacji: 09 May 2022
Tom & Zeszyt: Tom 10 (2022) - Zeszyt 1 (April 2022)
Zakres stron: 6 - 6
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo