1. bookTom 52 (2018): Zeszyt 1 (December 2018)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2080-945X
Pierwsze wydanie
17 May 2010
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

First record of Andinia panica (Orchidaceae) from Colombia

Data publikacji: 09 Sep 2019
Tom & Zeszyt: Tom 52 (2018) - Zeszyt 1 (December 2018)
Zakres stron: 7 - 10
Otrzymano: 15 Oct 2018
Przyjęty: 13 Dec 2018
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2080-945X
Pierwsze wydanie
17 May 2010
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Luer C. A. 1996. Icones Pleurothallidinarum XIV. Systematics of Draconanthes, Lepanthes subgenus Marsipanthes and subgenus Lepanthes of Ecuador; Addenda to Brachionidium, Lepanthes subgen. Brachycladium, Platystele, Pleurothallis subgen. Aenigma and subgen. Ancipitia. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 61: 1-286.Search in Google Scholar

Thiers B. 2018. Index Herbariorum: A global directory of public herbaria and associated staff. New York Botanical Garden's Virtual Herbarium. http://sweetgum.nybg.org/science/ih/.Search in Google Scholar

Wilson M., Frank G. S., Jost L., Pridgeon A. M., Vieira-Uribe S. & Karremans A. P. 2017. Phylogenetic analysis of Andinia (Pleurothallidinae; Orchidaceae) and a systematic re-circumscription of the genus. Phytotaxa 295(2): 101-131.10.11646/phytotaxa.295.2.1Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo