1. bookTom 12 (2018): Zeszyt 1 (October 2018)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2183-3311
Pierwsze wydanie
15 Dec 2016
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Culture of Sedentary Play in India – The Space Context

Data publikacji: 16 Oct 2018
Tom & Zeszyt: Tom 12 (2018) - Zeszyt 1 (October 2018)
Zakres stron: 65 - 80
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo