1. bookTom 21 (2022): Zeszyt 1 (July 2022)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2066-7779
Pierwsze wydanie
04 Jun 2014
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Crisis, Sociology and Agency in 1970s Hungarian Documentary Cinema

Data publikacji: 05 Aug 2022
Tom & Zeszyt: Tom 21 (2022) - Zeszyt 1 (July 2022)
Zakres stron: 146 - 170
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2066-7779
Pierwsze wydanie
04 Jun 2014
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

Berta, János. 2016. Valóság tűzön-vízen át. Megismerési módszerek és filmkészítői attitűdök az 1970-es évek magyar dokumentumfilmjében. [Reality Through Thick and Thin. Methods of Understanding and Filmmaking Attitudes in the 1970s Hungarian Documentary Cinema], Korall no. 65: 90–107. Search in Google Scholar

Geertz, Clifford. 1974. “From the Native’s Point of View:” On the Nature of Anthropological Understanding. Bulletin of the American Academy of Arts and Sciences vol. 28, no. 1 (October): 26–45. Search in Google Scholar

Gelencsér, Gábor. 2002. A Titanic zenekara. Stílusok és irányzatok a hetvenes évek magyar filmművészetében. [The Band of the Titanic: Styles and Movements in 1970s Hungarian Cinema], Budapest: Osiris. Search in Google Scholar

Grunwalsky, Ferenc et al.1969. Szociológiai filmcsoportot! [For a Sociological Film Group], Filmkultúra vol. 9, no. 3: 96. Search in Google Scholar

Hammer, Ferenc. 2009. A megismerés szerkezetei, stratégiái és poétikái. Szociodokuk a BBS-ben. [Structures, Strategies and Potics of Understanding. The Social Documentary Film in BBS] In BBS 50, ed. Gelencsér Gábor, 263–273. Budapest: Műcsarnok–Balázs Béla Stúdió. Search in Google Scholar

Hegedüs, András. 1968. A magyarországi szociológiáról. [Regarding Hungarian Sociology], Korunk vol. 27, no. 4 (April): 496–502. Search in Google Scholar

Hegedüs, András. 1989. Élet egy eszme árnyékában. [Life in the Shadow of an Ideology], Budapest: Bethlen Gábor Könyvkiadó. Search in Google Scholar

Hegedüs, András. 2009. Optimization and Humanization. On the Modernization of the System of Administration. Review of Sociology vol.15, no.1: 93–111. Search in Google Scholar

Horváth, K Zsolt. 2009. A valóság metapoétikája. Kognitív realizmus a Magyar társadalomkutatásban: Szociográfia és dokumentumfilm. [The Metapoetics of Reality. Cognitive Realism in Hungarian Social Sciences: Sociographic Documentaries], In BBS 50, ed. Gelencsér Gábor, 275–286. Budapest: Műcsarnok–Balázs Béla Stúdió. Search in Google Scholar

Juhász, Pál. 1988. A településfejlesztési koncepció és a faluosztályok elmélete. [The concept of Settlement Development and the Theory of Village-Taxonomy] Tér és Társadalom vol. 2, no. 2: 3–18. Search in Google Scholar

Kapás, Zsolt Zsombor. 2013. A dokumentumfilm elmélete és a Budapesti Iskola. [The Theory of Documentary Cinema and the Budapest School], Apertúra. https://www.apertura.hu/2013/tavasz/kapas-a-dokumentumfilm-elmelete-esabudapesti-iskola/. Last accessed 05. 05. 2021. Search in Google Scholar

Kemény, István. 1979. Poverty in Hungary. Social Science Information vol. 18, no. 2 (May): 247–267. Search in Google Scholar

Kemény, István. 2002. The Roma/Gypsies of Hungary and the Economy. In The Gypsies/The Roma in Hungarian Society, ed. Ernő Kállai, 51–78. Budapest: Teleki László Foundation. Search in Google Scholar

Konrád, George and Szelényi Ivan. 1979. Intellectuals on the Road to Class Power. New York: Harcourt Brace Jovanovich. Search in Google Scholar

Lupán, Ernő. 1971. Szövetkezeti demokrácia. [Co-operative Democracy], Korunk vol. 30, no. 7 (July): 1024-1029. Search in Google Scholar

Majtényi, György. 2015. “De elmehet a Kádár Jani a picsába!” Reziliencia az államszocializmusban. [“Kádár Can Go to Hell!” Resilience during State Socialism], Replika no. 94: 95–112. Search in Google Scholar

Orosz, István. 1981. A cselekvő és a szenvedő hős. [The Active and the Reactive Hero], Mozgó Világ vol. 7, no. 3: 48–53. Search in Google Scholar

Pap, Milán. 2018. Láncszemek az össznépi államban. A tanácsrendszer eszméje a korai Kádár-korszakban. [Chain Links in the Communal State. The Concept of the Council System in the Early Kádár-Regime], Polgári Szemle vol. 14, no 4–6: 197–212. Search in Google Scholar

Pócsik, Andrea. 2013. Én, Cséplő György. Schiffer Pál dokumentumfilmjei és a Cséplő Gyuri. [I, György Cséplő. The Documentaries of Pál Schiffer and Cséplő Gyuri], Apertúra. https://www.apertura.hu/2013/tavasz/pocsik-en-cseplogyorgy-schiffer-pal-dokumentumfilmjei-es-a-cseplo-gyuri/. Last accessed 05. 09. 2021. Search in Google Scholar

Pócsik, Andrea. 2017. Átkelések. A romaképkészítés (an)archeológiája. [Passages. The (An)archeology of Roma Image-Making], Budapest: Gondolat. Search in Google Scholar

Schiffer, Pál. 1977. Cséplő Gyuri. Rendezői előzetes. [Cséplő Gyuri. Director’s Preview], Filmkultúra vol. 13, no. 6: 83–89. Search in Google Scholar

Schubert, Gusztáv. 2005. A dokumentarista játékfilm elmélete és gyakorlata. [The Theory and Practice of Documentary Feature Films] In Budapesti Iskola – magyar dokumentum-játékfilmek 1973–1984, ed. Zalán Vince, 238–251. Magyar Dokumentumfilm Rendezők Egyesülete, MADE: Budapest. Search in Google Scholar

Scott, James C. 1989. Everyday Forms of Resistance. Copenhagen Papers vol. 4: 33–62.10.22439/cjas.v4i1.1765 Search in Google Scholar

Scott, James C. 1985. Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance. New Haven and London: Yale University Press. Search in Google Scholar

Szelényi, Iván. 2015. Nosztalgikus jegyzetek a hatvanas évekről. [Nostalgic Notes on the Sixties]. Mozgó Világ vol. 41, no. 1: 1–20. Search in Google Scholar

Szelényi, Iván and Konrád, György. 1979. The Intellectuals on the Road to Class Power. New York: Harcourt Brace Jovanovich. Search in Google Scholar

Takács Ádám. 2017. The Heads and the Walls. From Professional Commitment to Oppositional Attitude in Hungarian Sociology in the 1960–1970s: The Cases of András Hegedüs, István Kemény, and Iván Szelényi. The Hungarian Historical Review vol. 6, no. 4: 856–882 Search in Google Scholar

Takács, Ádám. 2016. The Sociological Incident: State Socialism, Sociology and Social Critique in Hungary. Divinatio no. 42–43. (Spring–Summer): 241–299. Search in Google Scholar

Tóth, Péter Pál. 2017. A Gulyás testvérek. [The Gulyás Brothers] Budapest: Magyar Művészeti Akadémia. Search in Google Scholar

Yurchak, Alexei. 2003. Soviet Hegemony of Form: Everything Was Forever, until It Was No More. Comparative Studies in Society and History vol. 45, no 3 (July): 480–510. Search in Google Scholar

Zalán, Vince. 1974. A valóság változásáról illúziók nélkül. [About the Changing Reality Without Illusions] Filmkultúra vol. 10, no. 2: 15–19. Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo