1. bookTom 17 (2021): Zeszyt 1 (January 2021)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2255-8764
Pierwsze wydanie
16 Apr 2015
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Large-Scale Buildings of the Resort Establishments of the Soviet Period and their Present State in Jūrmala City, Latvia

Data publikacji: 20 Jun 2021
Tom & Zeszyt: Tom 17 (2021) - Zeszyt 1 (January 2021)
Zakres stron: 29 - 45
Otrzymano: 05 Nov 2020
Przyjęty: 11 Jan 2021
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2255-8764
Pierwsze wydanie
16 Apr 2015
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski

1. Un-written: Exhibition of Latvia at the 14th International Architecture Exhibition – la Biennale di Venezia Catalogu. NRJA. Rīga: NRJA, 2014. 383 p. Search in Google Scholar

2. Naudiša, A. M. Padomju laika arhitektūra. Jūrmala. Daba un kultūras mantojums. Neputns: Rīga, 2014, pp. 255–273. ISBN 9984-729-49-4. Search in Google Scholar

3. Binding Regulation No. 8 of Jūrmala City Council of 24 March 2016 “Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”. Search in Google Scholar

4. No. 5707 – Dzintaru concert hall. List of cultural monuments [online 13.10.2020.]. https://is.mantojums.lv/5707 Search in Google Scholar

5. No. 8396 – Decorative interior finish (4 rooms). List of cultural monuments [online 13.10.2020.]. https://is.mantojums.lv/8396 Search in Google Scholar

6. Correspondence on 09.07.2020 with A. M. Naudiša, the expert of cultural heritage at Jūrmala City Department of Urban Planning. Private archive of B. Vērpe. Search in Google Scholar

7. Sanatorija Majori uz Jurmala (Marienbade). retro-lv.club [online 11.11.2020]. https://www.retro-lv.club/2015/02/sanatorij-majori-dkbf-jurmala.html. photo: L. A. Kudelsky, before 1958. Search in Google Scholar

8. Repository of Jūrmala City History and Art museum. Search in Google Scholar

9. Archives of Jūrmala City Department of Urban Planning. Search in Google Scholar

10. Vērpe, B. Photo from private archive. Search in Google Scholar

11. Private archives of “Pilsētprojekts”. Search in Google Scholar

12. Freimane, V. Dienu ritumā. Māksla, 1961, No. 4, pp. 41–49.10.1093/ptj/41.1.49 Search in Google Scholar

13. Atpūtai un priekam. Padomju Jaunatne, 1964, No. 157, p. 6, photo: V. Kurpuftovs. Search in Google Scholar

14. Dzelzceļnieku pansionāts Dzintaros, Jūrmalā. Dzimtenes Balss, 1976, No. 36, p. 2, photo: S. Baltiņš. Search in Google Scholar

15. Apsītis, V. Jaunās iezīmes Jūrmalas sejā. Māksla, 1971, No. 3, pp. 18–20. Search in Google Scholar

16. Sanatorija “Latvija”—lielākā Baltijas republikās. Jūrmala, 1984, No. 122, p. 1. Search in Google Scholar

17. Law of Republic of Latvia of 23.05.2013. “Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanos par nekustamo īpašumu objektu Jūrmalā un Maskavā nodošanas noteikumiem”. Search in Google Scholar

18. Gabranovs, V. Argumenti svaros. Jūrmala, 1990, No. 28, pp. 8–9. Search in Google Scholar

19. Baltijas flotes sanatorijas “Majori” guļamkorpuss. Jūrmala, 1980, No. 158, p. 3. Photo: L. Andrejevs. Search in Google Scholar

20. Atbilstoši laika prasībām. Jūrmala, 1984, No. 56, p. 1. Photo: V. Ivanovskis. Search in Google Scholar

21. Jūrmala šodien. Tūristu bāze Vaivaros. Jūrmala, 1984, No. 80, p. 1. Photo: K. Liepiņš. Search in Google Scholar

22. Piestātnes 16 [onine]. mapio.net [cited 11.11.2020]. https://mapio.net/pic/p-70000856/ Search in Google Scholar

23. Jūrmala šodien. Jūrmala, 1983, No. 175, p. 1. Photo: L. Andrejevs. Search in Google Scholar

24. Makovskis, Č. Jaunajā piecgadē - jaunas perspektīva. Jūrmala, 1981, No. 82, p. 2. Photo: L. Andrejevs. Search in Google Scholar

25. Olbiks, A. Nams bērzu alejā. Jūrmala, 1984, No. 72, p. 2. Photo: V. Ivanovskis. Search in Google Scholar

26. Bērziņš, V. Jūrmalas paātrinājums. Zvaigzne, 1986, No. 14, p. 9. Photo: Ž. Legzdiņš. Search in Google Scholar

27. Broka, R. Ilgbūve pabeigta. Jūrmala, 1987, No. 34, p. 4. Photo: V. Ivanovskis. Search in Google Scholar

28. Domājot par cilvēkiem. Cīņa, 1989, No. 180, p. 2. Photo: V. Semjonovs. Search in Google Scholar

29. Apinīte, V. Viss kūrviesu atpūtai. Jūrmala, 1984, No. 163, p. 2. Photo: L. Gusevs. Search in Google Scholar

30. Apinīte, V. Mazs stūrītis sakoptības. Jūrmala, 1989, No. 48, p. 3. Photo: L. Gusevs. Search in Google Scholar

31. Ozola, I., Gabrānovs, V. Armija Jūrmalai vai Jūrmala... armijai. Jūrmala, 1989, No. 40, p. 4. Search in Google Scholar

32. Bekmanis, Z. Kā nepabeigtā PSRS Aizsardzības rūpniecības ministrijas sanatorija iekļaujas Jūrmalas plānojumā. La.lv, 2016 [cited 05.11.2020.]. Photo: Z. Bekmanis. Search in Google Scholar

33. Project of General Plan of Jūrmala City. Latgiprogorstroi, Rīga: 1970. Available at Archives of Jūrmala City Department of Urban Planning. Search in Google Scholar

34. Section 9 of the Decision No. 111 of 15.03.1971 of Ministerial Council of Soviet Latvia “Par pasākumiem, kas veicami, lai noregulētu kūrvietu un atpūtas zonu teritorijas apbūvi, kā arī sanatoriju un citu kūrvietu iestāžu un atpūtas iestāžu celtniecību Latvijas Padomju Sociālistiskajā Republikā”. Zvaigzne, Rīga: 1976, p. 301. Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD