Otwarty dostęp

Editorial Note: Where Science Meets Art “145 years since the birth of the painter Trifon Popov”


Zacytuj

Rostislava Todorova-Encheva
eISSN:
2367-5144
Język:
Angielski
Częstotliwość wydawania:
Volume Open
Dziedziny czasopisma:
Chemistry, other, Geosciences, Geography, Life Sciences, Physics