1. bookTom 13 (2013): Zeszyt 4 (October 2013)
    Zeszyt Editors: Magdalena Bielska, Jerzy Pilawski, Katarzyna Skupniewicz
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2300-8733
ISSN
1642-3402
Pierwsze wydanie
25 Nov 2011
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Study on Sztumski Mares Enrolled in the Genetic Resources Conservation Programme in 2008 / Badania Nad Klaczami Sztumskimi Przyjętymi Do Programu Ochrony Zasobów Genetycznych W Roku 2008

Data publikacji: 20 Oct 2013
Tom & Zeszyt: Tom 13 (2013) - Zeszyt 4 (October 2013) - Zeszyt Editors: Magdalena Bielska, Jerzy Pilawski, Katarzyna Skupniewicz
Zakres stron: 687 - 700
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2300-8733
ISSN
1642-3402
Pierwsze wydanie
25 Nov 2011
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Chachuła J. (1967). Studies on cold-blooded and thickened horses in Poland (in Polish). Rocz. Nauk Roln., Monogr., Seria D, 123, 143 pp.Search in Google Scholar

Chrzanowski S., Chachuła J., Szelagowska- Wasik U., Oleksiak S., Wil- czak J. (1989). Cold-blooded horses in central-eastern and southern parts of Poland (in Polish).Search in Google Scholar

PWN, Warszawa. Search in Google Scholar

IZ-PIB (2008). The conservation programme of cold-blooded horse genetic resources in Sztumski type (in Polish). http://www.bioroznorodnosc.izoo.krakow.pl/archiwum/dokumenty Search in Google Scholar

IZ-PIB (2010). The conservation programme of cold-blooded horse genetic resources in Sztumski type (in Polish). http://www.bioroznorodnosc.izoo.krakow.pl/konie Search in Google Scholar

Konowalczyk E. (2006). The pedigree analysis of Malopolski mares included in the animal genetic resources conservation programme (in Polish). Master’s thesis, SGGW.Search in Google Scholar

Królak A. (2012). The pedigree analysis of Sokolski mares included in the animal genetic resources conservation programme (in Polish). Master’s thesis, SGGW.Search in Google Scholar

Kwiecińska K. (2007). The pedigree analysis of Hutsul horses (in Polish). Doctoral thesis SGGW, Warszawa.Search in Google Scholar

MRi RW (2011). An official announcement on the amendments in the Rural Development Programme for the years 2007-2013 (in Polish). http://isap.sejm.gov.pl/Details Servlet?id=WMP20110190201Search in Google Scholar

Polak G. (2010). Apreliminary analysis of cold blood horses conservation programs in Poland. Proc. 61st Annual Meeting of the EAAP, Heraklion, Greece, Book of Abstracts, p. 157.Search in Google Scholar

Polak G., Krupiński J., Niewiński W., Gawarecki J. (2011). The genetic resources conservation programme of Sokolski horse (in Polish). Wiad. Zoot., XLIX, 1: 117-122.Search in Google Scholar

Pruski W. (1960). Horse breding (in Polish). PWRi L, Warszawa.Search in Google Scholar

PZHK (1964). Ivolume of Stud Book for cold-blooded and thickened horses (in Polish). www.pzhk.pl Search in Google Scholar

PZHK (2006). The breeding programme for Polish cold-blooded breed of horses (in Polish). www.pzhk. plSearch in Google Scholar

Tomczyk- Wrona I. (2011 a). The scope of Malopolski horse conservation programme within the agri-environmental programme (in Polish). Wiad. Zoot., XLIX, 1: 73-84.Search in Google Scholar

Tomczyk- Wrona I. (2011 b). The scope of Wielkopolski horse conservation programme within the agri-environmental programme (in Polish). Wiad. Zoot., XLIX, 1: 101-111.Search in Google Scholar

Walkowicz E. (2009). The evaluation of inbreeding level in the modern population of Slaski horses (in Polish). Zesz. Nauk. UP Wroc., Biol. Hod. Zwierz., LVIII, 572: 159-170.Search in Google Scholar

Wieczorek J., Wieczorek M. (2009). The original program for estimation of relatedness and inbreeding parameters in the given population, available in the National Research Institute of Animal Production, Balice. Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo