1. bookTom 8 (2023): Zeszyt 1 (January 2023)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2444-8656
Pierwsze wydanie
01 Jan 2016
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

The trend and influence of media information Propagation based on nonlinear Differential equation

Data publikacji: 15 Jul 2022
Tom & Zeszyt: Tom 8 (2023) - Zeszyt 1 (January 2023)
Zakres stron: 1405 - 1418
Otrzymano: 09 Mar 2022
Przyjęty: 14 May 2022
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2444-8656
Pierwsze wydanie
01 Jan 2016
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

Figure 1

Contour diagram of V in lump solution
Contour diagram of V in lump solution

FIG. 2

Structure of information transmission tree
Structure of information transmission tree

FIG. 3

Empirical analysis results of data set of information dissemination tree
Empirical analysis results of data set of information dissemination tree

FIG. 4

Distribution of information transmission tree
Distribution of information transmission tree

FIG. 5

Node exit degree distribution of information propagation tree
Node exit degree distribution of information propagation tree

Figure 6

Flow chart of information dissemination
Flow chart of information dissemination

FIG. 7

Structure diagram of new media operation
Structure diagram of new media operation

Lecheng zhang. On the Changing Trend of media form application strategy in University Information Transmission [J]. Cultural Industry,2021(24):59-60.] Search in Google Scholar

Xiaoyan hu. Discussion on the development trend of new media information transmission mode in 5G era [J]. News Sentinel,2021(07):42-44.] Search in Google Scholar

Yizhao zhao. Research on the future development trend of news programs in the New Media era [J]. Media forum,2020,3(21):173.] Search in Google Scholar

Hena wang, LI Li. Research Status and Trend analysis of New media of Government affairs in China [J]. Journal of Party and Government Cadres,2020(08):68-74. Search in Google Scholar

Jingchen zhang, Deshun peng, Zhongwei ju. Traditional media and new media network platform development trend research [J]. Journal of modern business, 2020 (20) : 49 and 50. DOI: 10.14097/j.carol carroll nki. 5392/2020.20.021. Search in Google Scholar

Singularity analysis and simulation of nonlinear differential equations for three systems [J]. Journal.of.Luoyang.Normal.University,202,41(02):1-4..(in.Chinese)DOI:10.16594/j.cnki.41-1302/G4.2022.02.001. Search in Google Scholar

Yanhong wei, Junfeng xu. Journal of Wuyi University (Natural Science Edition), 201,35(04):1-6+76. Search in Google Scholar

Chen wu. Existence of positive solutions for third-order three-point boundary value problems of nonlinear differential equations [J]. Journal of Changchun Normal University, 201,40(10):7-10. Search in Google Scholar

Shiyu pan, Na wang. Stability of Zero Solutions for A Class of N-order Nonlinear Differential Equations [J]. Journal of Applied Technology, 201,21(03):268-274. Search in Google Scholar

Qian liu. Two kinds of nonlinear differential equation solution and integrability analysis [D]. North China electric power university (Beijing), 2021. The DOI: 10.27140 /, dc nki. Ghbbu. 2021.000678. Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD