1. bookTom 8 (2023): Zeszyt 1 (January 2023)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2444-8656
Pierwsze wydanie
01 Jan 2016
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Fractal structure of magnetic island in tokamak plasma

Data publikacji: 20 Jun 2022
Tom & Zeszyt: Tom 8 (2023) - Zeszyt 1 (January 2023)
Zakres stron: 2263 - 2268
Otrzymano: 27 Aug 2021
Przyjęty: 27 Dec 2021
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2444-8656
Pierwsze wydanie
01 Jan 2016
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

Fig. 1

The first-order magnetic island
The first-order magnetic island

Fig. 2

The second-order magnetic island
The second-order magnetic island

Fig. 3

The third-order magnetic island
The third-order magnetic island

Fig. 4

Fractal structure of magnetic island
Fractal structure of magnetic island

Fig. 5

Polodial cross section of tokamak plasma
Polodial cross section of tokamak plasma

Fig. 6

The first-order magnetic island
The first-order magnetic island

Fig. 7

Rational surface in the first-order magnetic island
Rational surface in the first-order magnetic island

Fig. 8

Poincare cross section of the rational surface in the first-order magnetic island
Poincare cross section of the rational surface in the first-order magnetic island

Fig. 9

Poincare cross section of the second-order magnetic island
Poincare cross section of the second-order magnetic island

B. B. MANDELBROT, The fractal geometry of nature, (W. H. FREEMAN, New York, 1982). Search in Google Scholar

L. Spitzer, Phys. Fluids 12, 53 (1958). Search in Google Scholar

R. D. Hazeltine and J. D. Meiss, Phys. Rep. 12, 11 (1985). Search in Google Scholar

S. V. Mirnov and I. B. Semenov, At. Energy. 30, 14 (1971). Search in Google Scholar

J. C. Hosea et al, Phys. Rev. Lett. 30, 839 (1973). Search in Google Scholar

N. R. Sauthoff, S. von Goeler and W. Stodiek, Nucl. Fusion. 18, 1445 (1978). Search in Google Scholar

M. A. Dubois, D. A. Marty and A. Pochelon, Nucl. Fusion. 20, 1355 (1980). Search in Google Scholar

R. Petrasso et al, Rev. Sci. Instrum. 51, 585 (1980). Search in Google Scholar

N. R. Sauthoff and S. V. Goeler, IEEE Trans. Plasma Sci. 7, 1643 (1979). Search in Google Scholar

R. D. Hazeltine and J. D. Meiss, Plasma confinement, (Addison-Wesley, New York, 1991). Search in Google Scholar

E Poli, AGPeeters, A Bergmann, S Günter and S D Pinches, Plasma Phys. Control. Fusion 45, 71 (2003). Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD