Zacytuj

Wprowadzenie antybiotyków do terapii stanowiło przełomowy moment w medycynie nie tylko ratując miliony ludzi ale także zaowocowało rozwojem wielu nowych dziedzin jak transplantologia, neonatologia, hematologia. Sukcesowi antybiotyków towarzyszyło już od samego początku pojawianie się bakteryjnych szczepów o coraz szerszym profilu oporności. Największym motorem powstawania i szerzenia się oporności jest nadużywanie i niewłaściwe stosowanie antybiotyków zarówno w medycynie, jak i w weterynarii, a także hodowli zwierzęcej. Coraz częściej izolowane są szczepy wielooporne, ekstremalnie oporne oraz oporne na wszystkie dostępne antybiotyki. Są one identyfikowane wśród najczęstszych czynników etiologicznych zakażeń u człowieka. Jako przykłady szybkiej ewolucji oporności omówiono oporność Staphylococcus aureus na najważniejsze antybiotyki stosowane w leczeniu wywoływanych przez ten drobnoustrój infekcji, a także pojawienie się i rozprzestrzenianie pałeczek Enterobacterales wytwarzających beta-laktamazy o rozszerzonym spektrum substratowym (ESBLs). Przedstawiono działania po stronie UE i WHO zmierzające do ograniczenia problemu oporności na świecie.

eISSN:
2545-3149
Języki:
Angielski, Polski
Częstotliwość wydawania:
4 razy w roku
Dziedziny czasopisma:
Life Sciences, Microbiology and Virology