Zacytuj

Preliminarna analiza prisutnosti psihoaktivnih tvari u mokraći pomoću imunokromatografskih testnih traka (UDST) našla je primjenu u mnogim područjima. Iako vrlo prikladne u kontroli zloporabe droga, testne su trake iznimno osjetljive na sredstva za patvorenje (adulterante) kao što su kućne kemikalije, što može značajno promijeniti rezultate testa. Cilj ovoga istraživanja bio je ispitati potencijal uobičajeno korištenih adulteranata kada je riječ o utjecaju na rezultate probira na prisutnost psihoaktivnih tvari u mokraći uporabom UDST-a. Ispitivane kemikalije (kiseline, lužine, oksidirajuća sredstva, površinski aktivne tvari i druge) dodane su uzorcima urina u kojima je, tekućinskom kromatografijom – masenom spektrometrijom (LC-MS) prethodno potvrđena prisutnost amfetamina, 3,4-metilendioksimetamfetaina (MDMA), tetrahidrokanabinola, heroina i kokaina benzodiazepina (diazepam ili alprazolam). U ispitivanju su korištene jednokomponentne imunokromatografske testne trake. Manipulacija uzorcima urina provjeravala se pomoću pH traka, kao i biokemijskih testnih traka za semikvantitativno određivanje koncentracija endogenih tvari i specifične težine uzoraka urina pomoću testnih traka URIT 11G. Rezultati ovoga ispitivanja pokazali su da je test za detekciju kokaina u urinu najmanje osjetljiv na utjecaj ispitivanih adulteranata, a test za detekciju kanabinoida najosjetljiviji, posebice u pogledu lažno negativnih rezultata. Najsnažniji adulterant koji je utjecao na rezultate testa a nije promijenio fiziološke parametre urina je alkoholni ocat. Osim soka od limuna, alkoholni ocat dodan u urin proizveo je najveći broj negativnih ishoda testiranja. Može se zaključiti da značajan broj adulteranata utječe na rezultate testa i da je moguće da neki od njih, poput alkoholnoga octa, mogu proći neopaženo pri kontroli valjanosti uzorka. Ovi nalazi upozoravaju na važnost strogo kontroliranog okruženja za uzorkovanje urina kako bi se spriječile manipulacije.

eISSN:
1848-6312
Języki:
Angielski, Slovenian
Częstotliwość wydawania:
4 razy w roku
Dziedziny czasopisma:
Medicine, Basic Medical Science, other